Make your own free website on Tripod.com
Utama | Siapa Kami? | Hubungi Kami | Khidmat Kaunseling | Garis Panduan dan Piawai Perancangan | Arkib Gambar | Peta | Informasi Terkini | Info Cuaca | Link Terbaik | Pertubuhan Perancang Malaysia(MIP) | Jabatan Perancangan Bandar dan Desa | Emel Perancang
Siapa Kami?
Laman Perancang

Di sini kami akan memperkenalkan serba sedikit latar belakang kami.

A&I Planners Site ditubuhkan khas untuk aktiviti-aktiviti penyebaran maklumat terkini di Internet. Ia merupakan salah satu cabang aktiviti A&I Planners Group of Co. yang beribu pejabat di Segamat dalam urusan perancangan bandar dan desa. Walau bagaimanapun, aktiviti kami tidak tertumpu sepenuhnya ke arah itu dan kami membuktikannya dengan pewujudan laman ini.

Selain itu, kami juga menawarkan bantuan atau khidmat kaunseling kepada semua golongan masyarakat seperti yang anda dapat lihat pada link khidmat kaunseling. Kami masih baru di dalam bidang laman web ini dan kami mengharapkan banyak teguran bakal kami terima.

Kami adalah cebisan sejarah dari laman mahasiswa yang sudah lama pupus. Kami bangkit semula dan muncul untuk membantu masyarakat Malaysia supaya celik dengan peredaran masa yang begitu pantas. Kami membantu dengan sedaya upaya kami agar bangsa Malaysia mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia.

Web Master

babydance.gif