Make your own free website on Tripod.com
Pembangunan Taman atas Bumbung

Prinsip dan Komponen

Bil.
PRINSIP PERANCANGAN
KOMPONEN
1.

       xiv.   Tempat buang sampah; Kawasan bersantai (picnic v area);
       xvi.   Bangku/meja;
       xvii.  Tempat berteduh;
       xviii. Tempat memanggang (barbecue grill);
       xix.   Tempat membasuh; dan
       xx.    Kawasan bersenam

Bil.
PRINSIP PERANCANGAN
KOMPONEN
1.
Sistematik - Pembangunan
taman
bumbung
hendaklah ada
pengurusan dan
penyelenggaraan
yang sislematik.

Pengurusan dan penyelenggaraan taman atas bumbung bagi sesuatu
pembanguna
n perumahan kondominium hendaklah dipertanggungjawabkan
kepada Perbadanan Pengurusan (Management Corporation).

back212.gif