Make your own free website on Tripod.com
Pemeliharaan Topografi Semulajadi
Piawaian

Utama

Prinsip dan Komponen | Piawaian | Dasar Perlaksanaan

Piawaian Pemeliharaan Topografi Semulajadi Dalam Perancangan dan Pembangunan Fizikal Mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa (Akta 172)

KOMPONEN
JENIS PEMBANGUNAN
KATEGORI TANAH TINGGI
SYARAT PEMBANGUNAN PIAWAIAN SEDIADA
SEBAB KEPERLUAN
AKTIVITI YANG DILARANG
i. Kawasan berbukit dan tanah tinggi i. Kurang 12 darjah Sesuai untuk dibangunkan Sesuai untuk perumahan, perniagan, perindustrian,
institusi, perhotelan, pelancongan dan rekreasi

         (klik untuk besar)
   
 

ii. 13-25 darjah dan ketinggian lereng melebihi 4 meter (zon risiko rendah)

Sesuai untuk pembangunan dengan bersyarat

- kawasan bukit
Sesuai untuk pembangunan dengan syarat :
i. Kepadatan sederhana

ii. Kawasan Tepubina (plinth Area)
25% (lain-lain kegunaan tanah)
30%(bangunan banglo/berkembar)

iii. Rekabentuk bangunan
Perlu mengikut alunan cerun untuk kurangkan pemotongan dan kerja-kerja tanah

iv. Nisbah plot yang tidak melebihi 1:1.25

v. Kawalan ketinggian
Maksimum 5 tingkat
Maksimum 2 tingkat (teres, banglo, berkembar)


         (klik untuk besar)
   

forward212.gif