Make your own free website on Tripod.com
Pemeliharaan Topografi Semulajadi
Prinsip dan Komponen | Piawaian | Dasar Perlaksanaan

Pembangunan di kawasan berbukit memerlukan beberapa kriteria perancangan fizikal dipatuhi supaya tidak menjejaskan kestabilan, keseimbangan, keharmonian alam semulajadi kawasan tersebut disamping tidak menimbulkan masalah seperti banjir kilat, tanah runtuh, pemusnahan alam flora dan fauna. Menyedari hakikat ini, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa telah menyediakan Garis Panduan Pemeliharaan Topografi Semulajadi Dalam Perancangan dan Pembangunan Fizikal mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) yang merangkumi pelbagai aspek perancangan pemeliharaan topografl kawasan berbukit, tanah tinggi, kawasan curam, kawasan aliran sungai, takungan air susunan bangunan serta jalan berasaskan prinsip perancangan dan pembangunan sejagat.

back_home_md_clr.gif

A&IPlanner*4,JlnNagasari 11,SegamatBaru,Segamat*Johor*85000