Make your own free website on Tripod.com
piawaian

Piawaian Pemeliharaan Topografi Semulajadi Dalam Perancangan dan Pembangunan Fizikal Mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa (Akta 172)

KOMPONEN
JENIS PEMBANGUNAN
KATEGORI TANAH TINGGI
SYARAT PEMBANGUNAN PIAWAIAN SEDIADA
SEBAB KEPERLUAN
AKTIVITI YANG DILARANG
 
iii. 25-35 darjah (Zon risiko sederhana) Sensitif viii. Penggunaan tanah dihadkan kepada 30% pemajuan tanah 5% untuk kolam pemendapan serta kolam takungan air.Kekalkan keadaan topografi asal dan pemotongan pada kadar yang minimum

ix. Hanya sesuai untuk untuk pembangunan yang berkepadatan sederhana

- Aktiviti pembangunan yang sesual-hotel, pelancongan, dan rekreasi

- Ketinggian plint area, dan nisbah plot sama seperti kategori kecerunan 130 - 250

a. 90% kawasan yang dibangunkan hendaklah dilandskap dengan penanaman pelbagai jenis

b. Penyusunan bangunan hendaklah
- Mengikut kontor asal tanah
Anjakan bangunan jauh dari lereng bukit
Menyusun secara bertingkat (staggered)
Tidak digalakkan menyusun bangunan secara berderet seperti berek

x.Rezab saliran direkabentuk bagi menampung kala ulangan I 00 tahun banjir besar.

xi, Pembangunan secara berperingkat peringkat bagi menghindari kawasan yang terdedah pada hakisan tanah

Melibatkan elemen-elemen kerja tanah (memotong lereng, kerja-kerja platform)


Kritikal untuk keselamatan bangunan dan tapak 
 

KOMPONEN
JENIS PEMBANGUNAN
KATEGORI TANAH TINGGI
SYARAT PEMBANGUNAN PIAWAIAN SEDIADA
SEBAB KEPERLUAN
AKTIVITI YANG DILARANG
 
   
                 (klik untuk besar)

a. Bangunan di lereng bukit yang curam di syorkan kerja-kerja tanah dihadkan dengan mencadangkan rekabentuk bangunan, teres bertingkat dan ketinggian bangunan yang di syor antara 3 - 5 tingkat sahaja. Ketinggian bangunan ini disesuaikan dengan elemen persakitaran bagi mengekalkan "natural skyline" .                 (klik untuk besar)

b. Bangunan di lereng bukit ataupun ditanah rata disyorkan bangunan diantara 3-5 tingkat sahaja. Ketinggian bangunan di sesuaikan dengan elemen persekitaran bagi mewujudkan suasana yang berharmoni dengan alam persekitaran. 

back212.gif