Make your own free website on Tripod.com
Prinsip dan Komponen

Prinsip Perancangan & Garis Panduan Kemudahan Masyarakat

Bil.
PRINSIP PERANCANGAN
KOMPONEN
7.

 Kompabiliti - Peletakan dan
                      rekabentuk
                      sewajarnya
                      boleh
                      dimanfaatkan
                      dan
                      digunakan
                      dengan
                      selesa
                      oleh setiap
                      golongan
                      masyarakat
                      bagi
                      mewujudkan
                      mesra alam,
                      mesra kanak-
                      kanak dan
                      sebagainya.
                                              

 1. Sirkulasi hendaklah lancar dan teratur serta mempunyai lintasan laluan
     pejalan kaki yang selamat dan mengambil kira keperluan orang kurang
     upaya; dan

 2. Susun atur perlu menyediakan tempat letak kereta yang mencukupi dan
     tempat letak khas untuk golongan kurang upaya;

 a. Hospital  Hospital 1 petak/5 katil atau 1 petak/3  kakitangan pentadbiran dan teknikal atau
 1 petak setiap kakitangan profesional
 b. Hospital Swata/Pusat
     Perubatan 
 1 petak/2 katil atau I petak/3 kakitangan  pentadbiran dan teknikal atau
 1 petak setiap kakitangan.
c. Pejabat Kesihatan     Daerah   1 petak/3 kakitangan pentadbiran dan teknikal  atau 1 petak setiap kakitangan profesional.


back212.gif

A&IPlanner*4,JLN Nagasari 11*Segamat Baru,Segamat*Johor*85000