Make your own free website on Tripod.com
Utama | Siapa Kami? | Hubungi Kami | Khidmat Kaunseling | Garis Panduan dan Piawai Perancangan | Arkib Gambar | Peta | Informasi Terkini | Info Cuaca | Link Terbaik | Pertubuhan Perancang Malaysia(MIP) | Jabatan Perancangan Bandar dan Desa | Emel Perancang
Garis Panduan dan Piawai Perancangan
Laman Perancang

Garis panduan dan piawai tidak boleh dipasahkan dengan seorang perancang bandar. Oleh sebab itu, kami telah menyediakan satu laman kecil untuk tujuan ini. Kami berharap para pelajar jurusan ini dapat memanfaatkan apa yang kami sediakan. Piawaian ini adalah yang terbaru keluaran Jabatan Perancang Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia.

clickhere.gif